Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi olen ehdokkaana kuntavaaleissa 2021?

Vaikuttaminen alkaa läheltä, arjen pienistä asioista. Haluan vaikuttaa asioihin, jotka ovat minulle läheisiä ja merkitsevät minulle paljon. Tällaisia ovat lapset, kulttuuri, hyvät palvelut sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö.

 

Onko minulla mahdollisuuksia tulla valituksi?

Valituksi tuleminen edellyttänee noin 400 ääntä. Minulla on realistinen mahdollisuus tulla valituksi, kunhan onnistun saamaan tarvittavan määrän äänestäjiä liikkeelle. Yksin en pysty tarvittavia ääniä keräämään, mutta yhdessä onnistumme kyllä: ole siis kanssani tekemässä tästä mahdollista ja vie viestiä eteenpäin!

 

Mihin haluan vaikuttaa?

Lasten ja nuorten hyvinvointiin

Kaupungilla, jolla on varaa käyttää miljardeja euroja metron rakentamiseen, tulee olla varaa järjestää laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta. Päivähoitoon ja kouluihin kohdistuvista leikkauksista ja niillä uhkailemisesta tulee tehdä loppu ja sekä lapsille että henkilöstölle taata rauha keskittyä hyvään ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan parhaiten kannustamalla heitä harrastamaan sekä luomalla heille harrastusmahdollisuuksia. Kaupunki voisi tarjota tiloja harrastustoimintaan matalan kynnyksen periaatteella huomattavasti nykyistä edullisemmin ja aktiivisemmin. Seurakunnat näyttävät tilojen tarjoamisessa hyvää esimerkkiä. Lasten kulttuuripolkua tulisi jatkaa varhaiskasvatukseen saakka.

Sekä kotihoitoon että kaupungin järjestämään ja yksityiseen päivähoitoon tulee suhtautua arvostavasti. Suomenkielistä ja ruotsinkielistä päivähoitoa ja opetusta tulee tarkastella yhtäläisin kriteerein. Kielikylpy madaltaa kielten välisiä raja-aitoja ja on mainio keino edistää paitsi kielten myös kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

 

Kulttuurin ja liikunnan huomioimiseen kaikessa päätöksenteossa

"Kulttuuri ei ole enää irrallinen osa kaupungin hallinnossa, vaan kaikki toiminnot läpäisevä voimavara." (Juha Vilja, Kruununjalokivet ja puhuva hevonen 2017)

Harrastaminen on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Kulttuuri ja liikunta edistävät terveyttä ja lisäävät hyvinvointia. Molempien hyvinvointivaikutukset tunnetaan, mutta päätöksenteossa ne ovat yhä marginaalisessa asemassa: kulttuuri ja liikunta tulee selvästi nähdä investointeina tulevaisuuteen – ei pelkkinä menoerinä.

Espoolaiset kulttuuritoimijat, kuten Tapiola Sinfonietta, kiertävät jo nyt kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa tuottamassa iloa niille, jotka eivät välttämättä itse pysty hakeutumaan kulttuuritapahtumiin. Tämä on arvokasta toimintaa, jota kaupungin soisi tukevan nykyistä enemmänkin.

Eräs suosittu matalan kynnyksen taidemuoto, joka yhdistää kulttuuria ja liikuntaa ja houkuttelee niin lapsia, nuoria kuin aikuisia harrastamaan yhdessä, on sirkus, jolla on Espoossa vankat juuret. Toivoisin kaupungin ottavan sirkuksen tapaisia asioita vetovoimatekijöikseen ja edistävän niitä kaikin käytettävissä olevin keinoin.  

 

Toimiviin lähipalveluihin sekä turvalliseen ja viihtyisään ympäristöön

Metro jakaa espoolaisia sen mukaan, missä he asuvat: ne, jotka asuvat tai liikkuvat sen välittömässä läheisyydessä, hyötyvät siitä, kun taas ne, jotka asuvat vähänkin kauempana, saattavat kokea palveluidensa jopa heikentyvän metron myötä. Bussilinjoja lakkautettaessa tulee pitää huoli siitä, että hyvät julkiset liikenneyhteydet eri puolilla kaupunkia turvataan.

Suurten aluekeskusten rakentamisen myötä olisi myös pidettävä huoli siitä, että lähipalvelut säilyvät elinvoimaisina ja että esimerkiksi rakennusten kivijaloissa säilyy liike- ja harrastustiloja. Turvallinen, hyvin hoidettu ja viihtyisä lähiympäristö antaa iloa, parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa myönteisesti niin henkiseen kuin fyysiseen terveyteen.

Metsät, puistot, rannat ja saaret ovat olennainen osa viihtyisää ympäristöä. Rantaraitti, saaristo, keskuspuisto ja Nuuksio ovat ainutlaatuisia virkistyskohteita, joita tulee vaalia, mutta vähintään yhtä olennaista on huolehtia siitä, että kaikkialla säilyy viihtyisyyttä lisäävää luontoa. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen rauhoittavat ja lievittävät stressiä, ja moni hakee voimaa nimenomaan luonnosta.

 

Miten Espoon talous saadaan tasapainoon?

Kahdeksan kysymystä taloudesta:

1. Nostetaanko kunnallisveroa?

Ei.

2. Otetaanko lisää velkaa?

Ei.

3. Säästetäänkö palveluista?

Ei. Peruspalveluihin, kuten päivähoitoon ja kouluihin, ei tule kohdistaa säästöjä.

4. Korotetaanko maksuja?

Joissakin tapauksissa kyllä. Hyväksyn esimerkiksi uimahallimaksun maltillisen korottamisen.  Pääsääntöisesti en kuitenkaan kannata kaupungin talouden paikkaamista maksujen korottamisilla.

5. Puretaanko kaupungin rahastoja?

Maltillisesti kyllä. Asiantuntijat tuntuvat olevan sitä mieltä, ettei rahastojen purkaminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole viisasta, mutta jos on hätä, olisin valmis purkamaan rahastoja hallitusti.

6. Karsitaanko investointeja?

Kyllä ja ei. Etenkin suuria raideliikenneinvestointeja olisi ollut ja on mahdollisuus karsia aikana, jolloin kaupungin peruspalveluihin kohdistuu voimakkaita säästöpaineita. Koulujen sisäilmakorjaukset sen sijaan tulee tehdä pikaisesti. Espoon teatteri, Espoonlahden aluekirjasto ja Matinkylän uimahalli ovat odottaneet rakentamista jo aivan liian kauan.

7. Tehostetaanko palveluiden tuottamista?

Kyllä. Esimerkiksi terveysasemilta saadut kokemukset kertovat siitä, että keskittämällä lääkäreiden käyttämä aika tietokoneiden kanssa keskustelemisen sijaan potilaiden kanssa keskustelemiseen tuo   taloudellista säästöä ja parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta.

8. Harkitaanko palveluiden tuottamista uusilla rahoitusmalleilla?

Kyllä. Esimerkiksi koulurahastot voisivat olla harkitsemisen arvoinen keino rahoittaa koulujen peruskorjauksia.

 

Miksi kokoomus?

Kokoomus korostaa sekä vapautta elää ja yrittää että vastuuta toisista ja ympäristöstä. Jokaisen tulisi voida tehdä valintoja oman tahtonsa mukaan, mutta täytyy myös muistaa, että kaikki eivät voi tehdä valintoja.

Kokoomus on Espoon suurin puolue. Suureen puolueeseen mahtuu monenlaisia ajatuksia, ja olisin toiminut joissakin asioissa toisin kuin jotkut muut, mutta kokoomuksen arvopohja on pitävä ja sille on hyvä rakentaa.

Joskus voi myös saada enemmän aikaan vaikuttamalla suuren puolueen sisällä kuin sen ulkopuolella. Olen havainnut, että asiakysymykset eivät aina noudata puoluerajoja, vaan paras lopputulos saavutetaan verkostoitumalla yli puoluerajojen.