Mihin asioihin tahdon vaikuttaa?
 

 • Lasten ja nuorten hyvinvointiin

 • Kulttuurin ja liikunnan huomioimiseen kaikessa päätöksenteossa

 • Toimiviin lähipalveluihin sekä turvalliseen ja viihtyisään ympäristöön

Vaaliohjelmani 2021

 1. Kirjastoista ei tule säästää.

 2. Laadukkaasta ja yhdenvertaisesta opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei tule tinkiä. Monipuoliset ja monimuotoiset opiskelumahdollisuudet ovat Espoolle suuriarvoisia.

 3. Liikenne- ja rakennushankintojen kustannusarviot tulee esittää päätöksentekijöille realistisesti: ei voi olla niin, että sen jälkeen, kun hankinta on päätetty tehdä, kustannukset voivat kohota kuinka korkeiksi hyvänsä ilman, että kaupunki tilaajana mahtaa niille mitään. Tällaisia hankintoja ei pidä tehdä, ei etenkään ilman tarvittavaa osaamista.

 4. Vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten, mm. musiikkiopistojen, toiminta on turvattava. Vapaan sivistystyön hallinnointi tulee siirtää opetuslautakunnalta kulttuurilautakunnalle.

 5. Kaupungin tulee turvata pienten yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaedellytykset. Espoon etu on tukea kaikkien lasten osallistumismahdollisuuksia yksityiseen varhaiskasvatukseen.

 6. Espooseen tarvitaan esim. Helsingin mallin mukainen kielikylpypolku. Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat uuden kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä. Kielikylpypolku tarkoittaa sitä, että lapsi aloittaa kielikylvyn päiväkodissa ja käy kielikylpykoulua koko perusopetuksen ajan (1.–9. luokat).

 7. Liikuntaan myönnettävien kaupungin tukien, kuten jääaikojen, tulee kohdistua yhdenvertaisesti eri liikuntalajeille. Tuet eivät saa suosia vain joitakin liikuntamuotoja toisten kustannuksella.

 8. Tapiola tarvitsee pikaisesti uimahallin, joka istuu kauniisti kulttuurimaisemaan ja vastaa asukkaiden toiveisiin.

 9. Espoon kulttuuriperintökohteista tulee huolehtia niille kohdistetuin vuosittaisin kunnossapito- ja investointimäärärahoin: kulttuuriperinnön vaaliminen ei saa hautautua esim. sinänsä tarpeellisten koulukorjausten alle.

 10. Viihtyisä lähiympäristö kaipaa elävöittämistä mm. pienyrittäjiä tukemalla, kulttuuritoimintaa aktivoimalla sekä asukkaita ja taloyhtiöitä kuuntelemalla. Espoon voimavarat eivät ole väylissä ja rakennuksissa, vaan turvallisissa ja ihmisläheisissä yhteisöissä, joissa pidetään huolta niin ihmisistä kuin ympäristöstä. Espoota tulee rakentaa asukkaita kuunnellen.

 

"Vaikuttaminen alkaa läheltä, arjen pienistä asioista. Haluan vaikuttaa asioihin, jotka ovat minulle läheisiä ja merkitsevät minulle paljon. Tällaisia ovat lapset, kulttuuri, hyvät palvelut sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö."

"Jos on tahtoa, keksitään keinot. Jos ei ole tahtoa, keksitään selityksiä."

Kimmo Metsä
ylitarkastaja, VTM
Puoliso ja kahden lapsen isä


Tapiolan kokoomuksen hallituksen jäsen

Päivänkehrän (koulun) kielikylpy ry:n puheenjohtaja

Länsiväylän kielikylpy ry:n hallituksen puheenjohtaja

Kulttuurilautakunnan jäsen

Varhaiskasvatusjaoston varajäsen

Tapiola Sinfoniettan neuvottelukunnan puheenjohtaja

Tapiolan kuoron hallituksen jäsen

Urkuyö ja Aaria -festivaalin hallituksen varajäsen

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n yksinluistelujaoston jäsen

Espoon tarkastuslautakunnan jäsen 2009–2012